top of page

Regulamin

Poniższy Regulamin użytkowania jest umową prawną pomiędzy użytkownikiem indywidualnym a firmą TRANS-TIR, dotyczącą zasad i akceptowalnych warunków korzystania z witryny internetowej i usług firmy TRANS-TIR. Dostosuj treść tego dokumentu, aby odzwierciedlał Twoje warunki współpracy.

Witamy na stronie internetowej firmy TRANS-TIR. Uzyskując dostęp do witryny internetowej firmy, użytkownik wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie użytkowania i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

Strona i jej oryginalna zawartość, funkcje i usługi są własnością firmy TRANS-TIR i są chronione międzynarodowym prawem autorskim, prawem dotyczącym znaków towarowych, prawem własności intelektualnej i innymi prawami własności.

Jeśli nasza firma będzie podejrzewać, że z jakiegokolwiek powodu nie są przestrzegane warunki Regulaminu użytkowania, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia udzielania dostępu do niniejszej strony internetowej bez wcześniejszego powiadomienia i bez prawa użytkownika do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

Wyrażam zgodę na warunki
bottom of page